Službeni glasnik BROJ 1-20

  • Version
  • Download 161
  • File Size 575.50 KB
  • File Count 1
  • Create Date Petak, 15/01/2021
  • Last Updated Srijeda, 20/01/2021

Službeni glasnik BROJ 1-20

I – GRADSKO VIJEĆE  VISOKO                                                                                  
01 Odluka o gradskim administrativnim taksama 01
 

02

Odluka o  visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog  prostora na području Grada Visoko za 2020.godinu  

11

03 Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu 11
 

04

Odluka o i zmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pogodnost korištenja i uređenja gradskog i ostalog  građevinskog  zemljišta na području Grada Visoko  

12

 

05

Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog  zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta  na području    Grada Visoko  

12

06 Odluka o  dodjeli na korištenje/zakup Poreskoj ispostavi Visoko nekretnine  označene kao  k.č.1613/E2 KO Visoko 13