Sistem upravljanja kvalitetom

Grad Visoko, kao važan subjekat u razvoju i unapređenju izgradnje društvene zajednice, ima obavezu stalno izvoditi i poboljšavati svoje usluge na zadovoljstvo i dobrobit zainteresiranih strana. U tom cilju je definirala svoju politiku kvaliteta i okoline i izdala kao samostalni dokument.

IZJAVA  O  POLITICI  KVALITETA  I  OKOLINE

Grad Visoko, kao posebno društveno važan i odgovoran subjekat u Bosni i Hercegovini, a naročito u promicanju interesa i zadovoljavanja potreba građana, ima obavezu stalno izvoditi i poboljšavati svoje usluge na zadovoljstvo i dobrobit svojih korisnika i ostalih zainteresiranih strana.

U tom cilju naša temeljna opredjeljenja su:

 • Razumijevanju organizacije i njenog konteksta,
 • Razumijevanju i zadovoljavanju potreba i očekivanja zainteresiranih strana,
 • Kontinuiranom razvijanju vlastitih vrijednosti,
 • Postavljanju relevantnih i mjerljivih ciljeva na svim nivoima,
 • Uspostavi monitoring, mjerenja, analize i vrednovanje,
 • Poštivanje relevantne zakonske i druge regulative,
 • Upravljanju rizicima i prilikama u procesima,
 • Identifikaciju i vrednovanje okolinskih aspekata i preventivnom djelovanju,
 • Uspostavljanju operativne kontrole za upravljanje otpadom a posebno  opasnim odpadom,
 • Racionalnu potrošnju prirodnih resursa,
 • Uspostavljanje interne i eksterne komunikacije po pitanju okolinskih aspekata,
 • Zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu i
 • Kontinuiranom poboljšavanju procesno i korisnicima orijentisanog integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i okolinom.

POLITIKA KVALITETA I OKOLINE je sastavni dio poslovne politike GRADA VISOKO i obavezni su je primjenjivati svi zaposleni shodno vlastitim pozicijama i odgovornosti.

Broj: 01/2-02-729/19                                                             Gradonačelnica

Datum: 21.06.2019. god.                                                           Amra Babić

CILJEVI  KVALITETA  I  OKOLINE

 Provodeći politiku kvaliteta i okoline, težimo ostvariti opće ciljeve kvaliteta i okoline koje smo izdali kao samostalan dokument.

CILJEVI  KVALITETA  I  OKOLINE

Provodeći našu politiku težimo ostvarivanju slijedećih općih ciljeva:

 • Kontinuirano ispunjavati očekivanja svih zainteresiranih strana,
 • Ostvarivati efekte provođenjem aktivnosti upravljanja rizicima i prilikama, 
 • Postavljati koinzistentne, relevantne i mjerljive ciljeve na svim nivoima,
 • Razvijati kompetencije i motiviranost osoblja,
 • Sprječavati zagađivanje okoline i smanjivati štetne uticaje,
 • Smanjivati potrošnju resursa,
 • Uspostaviti operativnu kontrolu u upravljanju otpadom, posebno opasnim otpadom,
 • Održavati proaktivan pristup u prevenciji zagađivanja okoline,
 • Uspostaviti monitoring, mjerenje, analizu i vrednovanje, i na bazi toga pokretati akcije za poboljšanje,
 • Poslovanje provoditi u zadovoljavanju potreba i zahtjeva zainteresiranih strana, 
 • Osigurati preventivnu zaštitu zdravlja i sigurnost uposlenika, kao i zaštitu okoline i
 • Stalno poboljšavati integrirani sistem upravljanja kvalitetom i okolinom