Poticaji, olakšice i raspoloživi fondovi

Aktivnosti za poticanje ulaganja na kantonalnom nivou

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog  kantona  u cilju pomoći i poticaja privrednim društvima i obrtima svake godine objavljuje javni poziv za dodjelu (refundiranje) finansijskih sredstava.

Za sve detaljnije informacije vezane za javne pozive Ministarstva privrede ZE-DO kantona posjetiti stranicu: http://www.zdk.ba/ministarstva , ili pogledati na oglasnoj ploči Općine Visoko, odnosno web stranici Općine Visoko www.visoko.gov.ba .

 

Aktivnosti za poticanje ulaganja na Federalnom nivou

Za sve detaljne informacije vezane za javne pozive na federalnom nivou posjetite stranice:  http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/ministarstva/index.php i http://www.fzofbih.org.ba/v2/txt.php?id=42