Ekonomski razvoj

REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA

BANKE KOJE POSLUJU NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

PRIVREDNA DRUŠTVA / PROJEKTNI BIRO / – KOJA POSLUJU NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

PRIVREDNI, POLJOPRIVREDNI SAVJET-ANKETE

SEKTORSKA ANALIZA OPĆINE VISOKO

Prednosti uzgoja maline

Podaci o stanju nezaposlenih na dan ____ godine

Ekonomski razvoj grada Visoko

Na području gradaVisoko u 2014. godini poslovalo je 364 privrednih društava i 1148 samostalnih privrednika (fizičkih lica) koji obavljaju trgovinsku djelatnost, ugostiteljsku djelatnost, poljoprivrednu djelatnost,  zanatsku djelatnost,  djelatnost prijevoza i ostale djelatnosti.

 

Nosioci privrednog razvoja gradaVisoko su preduzeća iz djelatnosti kože i kožnih proizvoda, tekstila i tekstilnih proizvoda, proizvodnje i prerade prehrambenih proizvoda, te jednim dijelom proizvodnje građevisnkog materijala i metaloprerađivačke industrije. Uspješan rad ovih preduzeća zasniva se na dugotrajnoj tradiciji, kvalificiranim ljudskim resursima za proizvodnju tekstilnih i kožnih proizvoda, te proizvodnji prehrambenih proizvoda.

 

Većina preduzeća unutar ovih djelatnosti su izvozna preduzeća i uspješnost njihovog poslovanja prvenstveno ovisi od uvjeta na vanjskim tržištima, kao i općem poslovnom okruženju na nivou BiH.

 

Pored intenzivnog razvoja industrije i trgovine, značajan doprinos u razvoju općine Visoko dali su poljoprivreda, građevinarstvo, saobraćaj i zanatstvo. Postojeći kapaciteti u uzgoju stoke i tovu junadi, proizvodnja mlijeka, voćarski rasadnici, tvornice stočne hrane i razvijena veterinarska služba predstavljaju dobru osnovu za dalji razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Visoko.

 

Prema podacima Službe za zapošljavanje Ze-do kantona – Biro Visoko u 2014. godini broj zaposlenih lica na području općine Visoko je u blagom porastu, a očit je porast broja nezaposlenih lica. Broj zaposlenih lica u 2014. godini je 9.500 i procenat zaposlenih u odnosu na ukupan broj radno aktivnog stanovništva je 33,30%.

 

Strateški ciljevi za podsticanje ekonomskog razvoja:

  • Stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta
  • Podsticanje samozapošljavanja i privatne inicijative
  • Provođenje aktivnosti na usklađivanju obrazovnih programa sa tržištem rada
  • Osiguranje društveno-ekonomskog razvoja na principu poštivanja i zaštite čovjekove okoline što podrazumijeva integraciju ekoloških i ekonomskih kretanja u razvoju privrede