Općina Visoko

Općinske službe Pregled i kontakt informacije općinskih službi u Općini Visoko

Ured Načelnice

Šef službe: Dinka Omanović

Broj tel. 032/732-500

E-mail: nacelnica@visoko.gov.ba

 

Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica

Šef službe: Fehim Memić

Broj tel. 032/732-500

E-mail: drustvene@visoko.gov.ba

 

Služba za opću upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove

Šef službe: Edina Ahmetović

Broj tel. 032/732-500

E-mail: opcauprava@visoko.gov.ba

 

Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije

Šef službe: Edina Ferizović

Broj tel. 032/732-500

E-mail: privreda@visoko.gov.ba

 

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline

Ime i prezime šefa službe/ pomoćnika načelnice: Nidžara Hadžiomerović

Broj tel. 032/732-500

E-mail: urbanizam@visoko.gov.ba

 

Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinske načelnice

Šef službe: Zekija Omerbegović

Broj tel. 032/732-500

E-mail: vijece@visoko.gov.ba

 

Služba civilne zaštite

Šef službe: Dragan Božičković

Broj tel. 032/732-500

E-mail: cz@visoko.gov.ba