Kvalitet zraka

Trenutna situacija po pitanju kvaliteta zraka i aero zagađenja na području općine Visoko relativno je povoljna, te se kontinuirano radi na poboljšanju iste.

Mjerenje aero zagađenja na području općine Visoko vrši se najmanje jednom godišnje pomoću mobilne mjerne stanice, koja je u vlasništvu Zeničko-dobojskog kantona. Za period 2012. godine izvršeno je jedno mjerenje od 30.03.-21.04.2012. godine. Mjerenje je obuhvatilo meteorološka mjerenja i mjerenje koncentracija polutanata štetnih po zdravlje ljudi uz podatke o vremenu mjerenja, vazdušnom pritisku, temperaturi zraka, vlažnosti zraka, emisiji solarnog zračenja, smjeru i brzini vjetra, prisustvu lebdećih čestica, koncentraciji oksida azota, ugljenmonoksida, sumpordioksida i ozona.

Prema definisanim i propisanim graničnim vrijednostima utvrđeno je da su sva mjerenja u granicama dozvoljenog, a najveće koncentracije su utvrđene za sumpordioksid i dim u večernjim satima, te azotni oksidi i ugljenmonoksid u jutarnjim satima. Najveća zagađenja nastaju usljed sagorijevanja uglja, sagorijevanja benzina i od strane ostalih izduvnih plinova nastalih u saobraćaju. Evidentna je i prisutnost neugodnih mirisa koji nastaju kao posljedica raspada bjelančevinastih materija prilikom prerade kože, ali su prisutna i nastojanja prerađivača da se ta emisija smanji u narednom periodu. Dodatno zagađenje nastaje i prilikom spaljivanja gume i drugih plastičnih masa.