Grad Visoko nastavlja sa učešćem u II fazi projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

Grad Visoko nakon direktne prijave i potvrde učešća na osnovu direktnog poziva, te odluke Projektnog odbora MZ projekta, nastavlja sa učešćem u drugoj fazi projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” u saradnji sa UNDP BiH.

Ovaj projekat predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a provodi ga UNDP BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, Federalnim ministarstvom pravde i entitetskim savezima općina i gradova.

Pet mjesnih zajednica koje će na osnovu ovog Javnog poziva učestvovati u drugoj fazi projekta su: MZ Centar, MZ Goduša, MZ Podvinci, MZ Rosulje i MZ Dobrinje.

 

Press Grada Visoko