Grad Visoko u 2020. godini provodi postupke javne nabavke za kapitalne projekate u vrijednosti od 2,2 miliona KM

U toku 2020. godine u Budžetu Grada Visoko planirali smo  sredstva za realizaciju velikog broja značajnih projekata iz oblasti cestovne infrastrukture, javne rasvjete, mostova, vodovodne i kanalizacione mreže čija realizacija usporena zbog pandemije CORONA virusa i koji su trenutno u postupku javne nabavke i to:

–          Modernizacija putne infrastrukture – izgradnja kružnog toka,

–          Izgradnja pješačkih staza i dijela saobraćajnice u naselju Šareni Hanovi, MZ Moštre,

–          Rekonstrukcija puta u naselju Radinovići, MZ Moštre,

–          Rekonstrukcija puta Debeli nišan,

–          Rekonstrukcije ulica Hadžijina voda, Kožarska i Basamaci,

–          Izgradnja mosta preko rijeke Goruše (Arnautovići – Mulići) sa pristupnom saobraćajnicom,

–          Uređenje platoa Bijele džamije,

–          Mile konzervacija lokaliteta,

–          Rekonstrukcija Šehidskog obilježja,

–          Rekonstrukcija puta u naselju Mahala, Liješeva,

–          Rekonstrukcija puta u naselju Šošnje,

–          Rekonstrukcija puta Srhinje,

–          Rekonstrukcija puta u naselju Grđevac,

–          Rekonstrukcija puta i potpornog zida Tušnjići,

–          Regulacija potoka u naselju Buzići,

–          Izgradnja javne rasvjete Gračanica – Goruša.

Predhodno navedeni projekti će biti realizovani u toku 2021. godine.

 

Press Grada Visoko