Javni poziv za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini za poljoprivredne proizvođače (fizička lica) povrća i cvijeća u plastenicima

Pozivamo poljoprivredne proizvođači (fizička lica – porodična poljoprivredna gazdinstva) povrća i cvijeća u plastenicima sa područja Grada Visoko, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za podršku plasteničkoj proizvodnji.

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju sva lica koja su ažurirali podatke u Registru za 2020. godinu, a imaju minimalno 100 do maximalno 400m2 pod plasteničkom proizvodnjom.

Minimalna visina plastenika je 2 metra u odnosu na okolno zemljište.

Metalna konstrukcija plastenika mora biti prekrivena plastičnom folijom, polikarbonatnom ili staklom preko konstrukcije sa zatvorenim čeonim stranama, minimalno jednim vratima za kretanje i sistemom provjetravanja.

Iznos podrške je do 1KM/m2.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

Zahtjev;
Lista korištenja iz RPG-a sa ažuriranim podacima za 2020. godinu i upisanim plastenicima
Potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 3 mjeseca)

Postupak po Javnom pozivu provest će komisija koju će imenovati gradonačelnica Grada Visoko. Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi površinu pod plasteničkom proizvodnjom i traženu tehničku specifikaciju plastenika.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Grada Visoko.

Prijavni obrazac možete preuzeti u prostorijama Gradske uprave na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici grada Visoko: www.visoko.gov.ba

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu za proizvodnju povrća i cvijeća u plastenicima – ne otvaraj,

na adresu: Grad Visoko,

ul. Alije Izetbegovića 12A,

71300 Visoko

Možete podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.

ZAHTJEV

Press Grada Visoko