Obavijest o jesenjoj sistematskoj deratizaciji za objekte i javne površine

Obavještavamo građane grada Visoko da će se u periodu od 24.11.2020. godine do 30.11.2020. godine sprovesti preventivna JESENJA sistematska deratizacija za objekte i javne površine iz nadležnosti Grada Visoko, a u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona, broj 11-33-8954-2/20 od 26.10.2020.godine.

Preventivnu jesenju sistematsku deratizaciju će organizovati firma „Sanacija 3d“ d.o.o. Sarajevo.

Press Grada Visoko