Prvi priključak u vršnim dijelovima naselja Ramadanovci u MZ Goduša

Grad Visoko zajedno sa JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko kroz projekat  vodosnabdijevanja u gradu Visoko realizuje različite radne aktivnosti, te je putem Službe za vodovod i kanalizaciju danas priveo kraju  realizaciju radova na proširenju vodovodne mreže na vršnim dijelovima naselja Ramadanovci u MZ Goduša.

Radovi su započeli prije nekoliko dana, gdje je izvršeno polaganje primarnog cjevovoda ukupne dužine 600 m sa pratećim fazonskim dijelovima.

Nakon naselja Holići i vršni dijelova naselja Ginje u MZ Kralupi koja su nedavno ušla u  jedinstveni vodvodni sistem Grada Visoko, danas sa izvršenim prvim priključkom i vršni dijelovi naselja Ramadanovci u MZ Goduša ulaze u jedinstveni vodovodni sistem Grada Visoko.

Ulaskom vršnih dijelova naselja Ramadanovci u jedinstveni sistem vodosnabdijevanja Grada Visoko, za njegove stanovnike trajno je riješen problem koji ih je pratio dugi niz godina, te će u budućnosti svako domaćinstvo imati  zadovoljenu osnovnu životnu potrebu, a to je potrebu za pitkom vodom u dovoljnim količinama.