Započeli radovi na sanaciji desne obale rijeke Bosne u naselju Ozrakovići

Grad Visoko nastavlja uspješnu saradnju i implementaciju projekata sa Agencijom za vodno područje rijeke Save. Danas su započeli radovi na sanaciji desne obale rijeke Bosne u naselju Ozrakovići, pored Pješačkog mosta Luke – Ozrakovići.

Gradonačelnica Visokog Amra Babić zajedno sa saradnicima, Mirza Bezdrob, rukovodilac Sektora za realizaciju projekata u Agenciji za vodno područje rijeke Save i Ahmed Turbo, direktor firme Termo-beton Breza obišli su započete radove na sanaciji desne obale rijeke Bosne u naselju Ozrakovići.

Radovi obuhvataju mašinsko čišćenje i uklanjanje materijala, sječenje stabala čiji je promjer veći od 10 cm, izmjenu cijevi za oborinske vode i izradu obaloutvrde u dužini od 28 metara.

Prema zahtjevu Grada Visoko, za oblogu su predviđene betonske prizme na kosini obaloutvrde kao i na izvedenim radovima uzvodno od ove dionice, uvažavajući činjenicu da je osiguranje lijeve obale rijeke projektovano i djelomično izvedeno sa betonskim šestougaonim prizmama.

Radovima će biti spriječeno dalje propadanje i zaštićen lokalni put uz rijeku Bosnu u naselju Ozrakovići, a time i povećana sigurnost stanovništva.

Press Grada Visoko