Nuki, Author at Grad Visoko

Na osnovu Odluke o poništenju javnog oglasa broj: 01/1-02-392/23 od 17.03.2023.godine, gradonačelnik objavljuje:

Na osnovu Odluke o poništenju javnog oglasa broj 01/1-02-391/23 od 17.03.2023.godine, gradonačelnik objavljuje: