Javna preduzeća

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “GRADSKA GROBLJA” d.o.o. VISOKO

Adresa: Mule Hodžića 108

Web: www.gradskagroblja.ba

e-mail: jkpgg@bih.net.ba

Telefon: 032/735-001

v.d. direktor: Sabina Rastoder

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  “VISOKO” d.o.o. VISOKO

Adresa: Naselje Luke 16

Web: www.jkpvisoko.ba

e-mail: jkpvisocicavi@bih.net.ba; info.podrska@jkpvisoko.ba

Telefon: 032/738-600 i 032/465-999

Direktor: Almir Hadžialić

JAVNO PREDUZEĆE “VETERINARSKA STANICA” d.o.o. VISOKO

Adresa: Musala 25

e-mail: veterinarska.stanica@bih.net.ba

Telefon: 032/738-230

Direktor: Ahmet Kurspahić

JAVNO PREDUZEĆE “VISOKO EKOENERGIJA” d.o.o. VISOKO

Adresa: Kakanjska 4

Web: www.visoko-ekoenergija.com.ba

e-mail: visgas@bih.net.ba; sekretar.visoko.ekoenergija@gmail.com

Telefon: 032/735-299 i 032/735-563

Direktor: Amer Hindija