Gradsko vijeće

KLUBOVI VIJEĆNIKA U GRADSKOM VIJEĆU VISOKO
(saziv 2020 – 2024. godina) 

Klub vijećnika SDA –STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1. Semić Esad, predsjednik
2. Džafić Emir, zamjenik predsjednika
3. Smailagić Zijada,član
4. Lopo Edin,član
5. Muslić Emir,član
6. Ljeskovica Almir,član
7. Breščić Zijad,član
8. Emina Jusić – Karavelić,član

Klub vijećnika ZAJEDNO ZA VISOKO-NEZAVISNA LISTA
1. Zerdo Aida, predsjednik
2. Džafić Edin,član , zamjenik predsjednika
3. Smajević Izet,član
4. Špiodić Elvir,član

Klub vijećnika A-SDA –STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1. Hurem Nedim, predsjednik
2. Pekić Nikola, zamjenik predsjednika

Klub vijećnika SDP –SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE

1. Zukan Belmin, predsjednik
2. Babić Admir, zamjenik predsjednika

Klub vijećnika SBB
1. Mersad Salkić, predsjednik
2. Ramić Vahid, zamjenik predsjednika

Klub vijećnika za mir, slogu i zajedništvo Visoko
1. Čučuk Mirsad predsjednik
2. Dervišbegović Fikret, zamjenik predsjednika

Platforma za progres

 1. Halilović Tarik

Demokratska fronta

 1. Nedžad Mehmedagić

Samostalni vijećnici
1. Fejzić Bajro

2. Agić Suad

3. Kardaš Kemal

STALNA RADNA TIJELA (KOMISIJE)
GRADSKOG VIJEĆA VISOKO
saziv 2020 – 2024. godina

Komisija za statut i propise iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Emir Džafić, predsjednik
 2. Mirsad Čučuk, zamjenik predsjednika,
 3. Nikola Pekić, član
 4. Kemal Mušinbegović, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika, imenovani:

 1. Nihad Dervišević, član
 2. Lamija Čehajić, član
 3. Mirza Bukić, član

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Zijad Brešćić, predsjednik
 2. Nedim Hurem, zamjenik predsjednika
 3. Nedžad Mehmedagić, član
 4. Emir Džafić, član
 5. Almir Ljeskovica, član

Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Zijada Smailagić, predsjednica
 2. Aida Zerdo, zamjenica predsjednice
 3. Izet Smajević, član
 4. Edin Džafić, član
 5. Kemal Kardaš, član

Komisija za društvene djelatnosti iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Kemal Mušinbegović, predsjednik
 2. Nikola Pekić, zamjenik predsjednika
 3. Belmin Zukan, član
 4. Mersad Salkić, član
 5. Edin Lopo, član

Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Emina Jusić – Karavelić, predsjednk
 2. Belmin Zukan, zamjenik predsjednika
 3. Tarik Halilović, član
 4. Admir Babić, član

Iz reda nevladinog sektora i omladinskih organizacija, imenovani:

 1. Emir Ganić, član
 2. Mustafa Hajrić, član
 3. Amir Pulić, član

Komisija za izbor i imenovanja iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Esad Semić, predsjednik
 2. Nedim Hurem, zamjenik predsjednika
 3. Admir Babić, član
 4. Almir Ljeskovica, član
 5. Mersad Salkić, član

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Vahid Ramić, predsjednik
 2. Esad Semić, zamjenik predsjednika
 3. Mirsad Čučuk, član
 4. Fikret Dervišbegović, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika, imenovani:

 1. Hasret Omanović, član
 2. Nijaz Šabanović, član
 3. Edin Hakanović, član

Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Zijada Smailagić, predsjednica
 2. Emina Jusić – Karavelić, zamjenica predsjednice
 3. Edin Džafić, član
 4. Elvir Špiodić, član
 5. Kemal Kardaš, član

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Edin Lopo, predsjednik
 2. Fikret Dervišbegović, zamjenik predsjednika
 3. Elvir Špiodić, član
 4. Zijad Brešćić, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika, imenovani:

 1. Nevzeta Begić, član
 2. Emina Ihtijarević, član
 3. Ismet Dedić, član 

Etička komisija iz reda vijećnika, imenovani:

 1. Elvir Špiodić, predsjednik

Iz reda nevladinih organizacija, sredstava javnog informisanja i uglednih građana imenovani:

 1. Dženeta Uzunalić, zamjenica predsjednika
 2. Ajna Halimić, član
 3. Sanela Čelik, član
 4. Vernes Babić, član

KOLEGIJ GRADSKOG VIJEĆA VISOKO
saziv 2020 – 2024. godina

Pekić Nikola, predsjedavajući Gradskog vijeća Visoko

Ramić Vahid, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko

Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

Esad Semić, predsjednik Kluba vijećnika SDA- STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE,
– Emir Džafić, zamjenik predsjednika Kluba

Aida Zerdo, predsjednik Kluba vijećnika ZAJEDNO ZA VISOKO-NEZAVISNA LISTA
– Kemal Kardaš, zamjenik predsjednika Kluba

Nedim Hurem, predsjednik Kluba vijećnika A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI,
– Nikola Pekić, zamjenik predsjednika Kluba

Belmin Zukan, predsjednik Kluba vijećnika SDP –SOCIJALDEMOKRATSKE
PARTIJE BiH,
– Admir Babić, zamjenik predsjednika Kluba

Mersad Salkić, predsjednik Kluba vijećinka SBB – SAVEZ ZA BOLJU
BUDUĆNOST
– Vahid Ramić, zamjenik predsjednika Kluba

Mirsad Čučuk, predsjednik Kluba vijećnika KLUB ZA MIR, SLOGU I ZAJEDNIŠTVO
VISOKO,
– Fikret Dervišbegović, zamjenik predsjednika Kluba