Prometna povezanost i infrastruktura

CESTOVNI SAOBRAĆAJ

Značajni putni pravci, kao osnovi pokazatelji razvoja mreže kategorisanih puteva na području Kantona su autoput, regionalni i lokalni puetevi. Jedan od osnovnih preduslova za razvoj ZDK i Grada Visoko je razvoj saobraćajne infrastrukture. Saobraćajni sistem mora svrsishodno razvojno i ekonomski povezati sva područja kantona s FBiH i BiH, spojiti ZDK sa regionalnim tranzitnim koridorima, te pružati dobre uslove za efikasan i siguran prijevoz ljudi, roba i dobara na području cijelog grada. Visoko je izuzetno dobro prometno povezano s ostatkom Bosne i Hercegovine putem cestovnog i željezničkog koridora koji prolazi kroz sam grad.

Visoko je smješteno uz cestovni koridor Vc, a trenutno je autoputem A1 povezano sa Zenicom na jednoj i Sarajevom na drugoj strani, dok je preostalim susjednim općinama povezano regionalnim putevima R 445 (Ilijaš – Visoko – Kakanj) i R 443 (Visoko – Kiseljak). Činjenica da je i trasa koridora Vc u neposrednoj blizini grada, Gradu Visoko i njenoj privredi daje značajne komparativne prednosti. Grad Visoko takđer ima razvijenu mrežu regionalnih, lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca.

Saobraćajna infrastruktura u Gradu Visoko

Grad Saobraćajna infrastruktura u km
Željezničke pruge Autoput A1 Regionalni putevo Lokalni putevi Nerazvrstani putevi
Visoko 15 18 33 83 *nema zvanične podatke

ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ

Na području ZDK postoje željezničke pruge Bosanski Šamac – Sarajevo (od Maglaja do Visokog) u dužini od 124,50 km, te pruga Podlugovi – Vareš u dužini od 23,56 km. Grad Visoko ima 15 km željezničke pruge.

VAZDUŠNI, RIJEČNI, MORSKI I KOPNENI SAOBRAĆAJ

Grad Visoko je izuzetno dobro prometno povezan s ostatkom Bosne i Hercegovine, a obzirom da se nalazi u centru Bosne nalazi se u blizini velikih gradova, graničnih prelaza i luka te međunarodnih aerodroma. U narednim tabelama prikazana je blizina/udaljenost Visokog od velikih centara u BiH i regiona, te blizima luka, međunarodnih aerodroma i graničnih prelaza.

Udaljenost Visokog od velikih gradova

Grad Udaljenost u km Grad Udaljenost u km Grad Udaljenost u km
Sarajevo 30 Banja Luka 159 Beograd 309
Zenica 43 Mostar 131 Skoplje 742
Tuzla 127 Zagreb 345 Beč 716

Blizina luka, međunarodnih aerodroma i graničnih prelaza

Luka Udaljenost u km Međunarodni aerodrom Udaljenost u km Granični prelaz Udaljenost u km
Brčko 180 Sarajevo 30 Bosanski brod 183
Ploče 199 Tuzla 159 Doljani 96
Beograd 325 Zagreb 346 Izačić 266
Rijeka 508 Beograd 325