Često postavljena pitanja

Odgovori na često postavljena pitanja vezana za rad i nadležnost službi Grada Visoko

1.  Koliko košta ovjera jedne stranice nekog dokumenta?

Ovjera jedne stranice košta 2 KM, a ovjera ličnih dokumenata (lična karta i sl.) košta 1,00 KM.

2.  Ko se može osloboditi od plaćanja općinske administrativne takse?

Od plaćanja gradske administrativne takse mogu se osloboditi lica predviđena Odlukom o gradskim administrativnim taksama koja je dostupna građanima u Centru za pružanje usluga građanima i Gradu Visoko.

4.  Kako je regulisano plaćanje za koriranje pojedinih dokumenata iz arhive Grada Visoko?

Za korištenje predmeta iz arhive (kopija i prepis), plaća se:

a. Do 5 godina starosti predmeti, iznos od ………………10,00 KM

b. Preko 5 godina starosti predmeti, iznos od  ………… 20,00 KM,

s tim da su u navedenu cijenu uračunati troškovi umnožavanja do 10 listova ( 1 list = 2 stranice). Za svaki navedeni list ( preko 10 listova) plaća se 0,50 KM.

5.  Kako mogu dobiti izvod iz matične knjige?

Na pismeni ili usmeni zahtjev.

6.  Da li mogu dobiti izvod iz matične knjige za treće lice?

Samo uz punomoć tog trećeg lica.

7.  Gdje mogu izvršiti ispravku greške napravljene u matičnoj knjizi?

Ispravka se može izvršiti u mjestu gdje se vodi matična knjiga u kojoj je greška napravljena.

8.  Da li matičar može izaći na lice mjesta radi obavljanja čina vjenčanja?

Da, uz utvrđenu naknadu i pod uslovom da je mjesto vjenčanja na području grada Visoko (privatni posjed, restoran i sl.).

9.  Kako mogu izvaditi izvod iz Matične knjige vjenčanih ako je vjenčanje obavljeno u Konzulatu BiH  ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu?

U tom slučaju izvod iz matične knjige vjenčanih se može izvaditi u Ministarstvu inostranih poslove BiH u Sarajevu.

10.  Koliko vremena je potrebno od momenta predaje zahtjeva sa svim potrebnim prilozima za pribavljanje odobrenja za rad?

Za sve djelatnosti za koja se odobrenja pribavljaju u Gradu Visoko, Služba posjeduje obrasce na kojima je jasno navedeno sve što je potrebno priložiti kako bi se izdalo odobrenje za rad određene djelatnosti, a optimalan rok za izradu i izdavanje odobrenja za rad je pet do sedam dana.

11. Zašto geometar ne izlazi na teren u zimskom periodu?

Zakonom o premjeru i katastru nekretnina, član 176., instrumenti i planovi se ne iznose zbog kiše, snijega i vlage, ali ako je u pitanju hitnost, nastoji se obaviti teren, kad god to uslovi dozvole.

12. Koji su uslovi i način ostvarivanja određenih prava i novčanih pomoći?

Uslovi i način ostvarivanja određenih prava i novčanih pomoći su regulisani zakonima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite, zakonima o raseljenim licima, te kriterijima koje donosi Gradonačelnica Visokog.

13.  Da li Grad objezbjeđuje finansijsku pomoć za sport?

Finansiranje sporta predviđeno je u budžetu, ali su sredstva koja se izdvajaju mala tako da se ne mogu zadovoljiti potrebe svih klubova. Finansiranje se od ove godine vrši putem javnih poziva i projekata. Svi podneseni zahtjevi, kao i pismeni upiti, se zaprimaju i prosljeđuju Službi za društvene djelatnosti na upoznavanje i rješavanje.