Turistička ponuda

Visoko, i visočki kraj zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, prirodnim pogodnostima, klimi i bogatstvu vode, plodnim oranicama i šumama, naseljeno je od najstarijih vremena, kroz epohe i civilizacije, više od 7.000 godina, od prahistorije i antike, preko srednjeg vijeka i osmanskog perioda do austrougarske epohe i savremenog doba.

Lokaliteti kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa koji se nalaze u granicama grada Visoko imaju državni značaj jer historijat ovdašnjih lokaliteta ujedno je hiljadugodišnja historija države Bosne i Hercegovine.

Grad Visoko je grad bogate kulturne tradicije.

Više o turističkoj ponudi možete saznati na sljedećoj web stranici:

www.zedoturizam.ba