O Gradu

Grad Visoko nalazi se u srednjoj Bosni, na ušću rijeke Fojnice u Bosnu,  a administrativno pripada  Zeničko-dobojskom kantonu.

Visoko je grad sa dugom tradicijom i bogatim kulturno-historijskim naslijeđem, mjesto  na kome su se kroz historiju susretale i sudarale različite kulture i civilizacije još od mlađeg kamenog doba.

Nekada centar srednjovjekovne bosanske države, krunidbeno mjesto bosanskih kraljeva, administrativni centar Visočke nahije, danas je  moderan grad sa tendencijom ekonomskog i privrednog razvoja,  baziranog na povoljnom geografskom položaju i vlastitim prirodnim i privrednim resursima.

Tradicionalni zanati i trgovina, te bogato kulturno-historijsko naslijeđe Visoko i danas čine prepoznatljivim gradom.

Dan Grada Visoko je 29. august i vezan je za datum kada je 1189. godine napisana Povelja bosanskog Kulina bana, najstariji očuvani bosanski državni dokument.