Gradske službe


Služba za poslove gradonačelnika/gradonačelnice i Gradskog vijeća

Broj tel. 032/732-501

E-mail: gradonacelnik@visoko.gov.ba

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline  i javne nabavke

Pomoćnik gradonačelnika: Emir Fejzović

Broj tel. 032/732-598

E-mail: ler@visoko.gov.ba

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj – Nadina Čerimagić

Broj tel. 032/732-597

E-mail: lervisoko@gmail.com

Odsjek za komunalne poslove i zaštitu okoline – Evvel Žutić

Broj telefona: 032/732-597

E-mail: ler@visoko.gov.ba

Odsjek za javne nabavke

Broj tel. 032/732-513

E-mail: nabavke.visoko@gmail.com

Služba za opću upravu,  inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Pomoćnica gradonačelnika: Edina Ahmetović

Broj tel. 032/732-503

Fax: 032/738-386

E-mail: opcauprava@visoko.gov.ba

Odsjek za opću upravu i zajedničke poslove – šef Odsjeka Nermina Pinjagić

Broj telefona: 032/732-563

Mail adresa: opcauprava@visoko.gov.ba

  • Mjesni ured Moštre – Mirha Omanović broj telefona: 032/740-124,
  • Mjesni ured Gračanica – Reuf Lemeš broj telefona: 032/745-922,
  • Mjesni ured Buci – Nedim Čelebić broj telefona: 032/720-080.

Odsjek za inspekcijske poslove – šef Odsjeka Leila Omerbegović

Telefon: 032/732-561

Mobitel: 061/780-435

Fax: 032/738-386

E-mail: inspekcija@visoko.gov.ba

Odsjek za boračko – invalidsku zaštitu i raseljena lica – Šef Odsjeka Meliha Trako

Telefon: 032/732-557

Email: opcauprava@visoko.gov.ba

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Pomoćnica gradonačelnika: Edina Ferizović

Broj tel. 032/732-500

E-mail: e-salter@visoko.gov.ba

Odsjek za privredu: Suada Koljenović

Broj tel. 032/732-546

E-mail: e-salter@visoko.gov.ba

Odsjek finansije: Belma Čengić-Karavdić

Broj tel. 032/732-539

E-mail: e-salter@visoko.gov.ba

Odsjek za društvene djelatnosti: Amra Omerbegović

Broj tel: 032/ 732-500

E-mail: društvene@visoko.gov.ba

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina

Pomoćnica gradonačelnika: Nidžara Hadžiomerović

Broj tel. 032/732-507

E-mail: urbanizam.visoko@gmail.com

Centar za izdavanje dozvola: Dženeta Skopljak i Nusreta Behlulović

Broj tel. 032/732-544

Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i stambene poslove: Jasna Zubić

Broj tel. 032/732-551 

E-mail: urbanizam.visoko@gmail.com

Odsjek za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina: Hamida Čatić

Broj telefona: 032/732-573

E-mail: urbanizam.visoko@gmail.com

Sekretar  Gradskog vijeća

Zekija Omerbegović

Broj tel. 032/732-502

E-mail: vijece@visoko.gov.ba

Služba civilne zaštite

Rukovodilac službe po ovlaštenju gradonačelnika: Edina Ahmetović

Broj tel. 032/735-700 ili 121

E-mail: cz.visoko@gmail.com