Gradske službe

SLUŽBE ZA UPRAVU I POSEBNE SLUŽBE GRADA VISOKO

SLUŽBE ZA UPRAVU:

Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje     

Odsjek za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

FADIL MOSTIĆ pomoćnik gradonačelnika

e-mail: urbanizam@visoko.gov.ba i fadilmostic@visoko.gov.ba

Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj

Odsjek za finansije

Odsjek za privredu i ekonomski razvoj

Odsjek za upravljanje poslovnim prostorima i ostalom gradskom imovinom

SUADA KOLJENOVIĆ p.o. pomoćnica gradonačelnika

e-mail: e-salter@visoko.gov.ba

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

Odsjek za boračko – invalidsku zaštitu

Odsjek za društvene djelatnosti

AMRA OMERBEGOVIĆ p.o. pomoćnica gradonačelnika

e-mail: drustvene@visoko.gov.ba

Služba civilne zaštite

U sastavu službe nalazi se Profesionalna vatrogasna jedinica

EDIN SMAJLOVIĆ p.o. pomoćnik gradonačelnika

e-mail: civilna@visoko.gov.ba

Služba za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove

Odsjek za infrastrukturu

Odsjek za ekologiju i komunalne poslove

Odsjek za inspekcijske poslove

ALMA BAŠIĆ pomoćnica gradonačelnika

e-mail: infrastruktura@visoko.gov.ba i almabasic@visoko.gov.ba

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Odsjek za opću upravu, ljudske resurse i normativno-pravnu djelatnost

Odsjek za zajedničke poslove

Odsjek za javne nabavke

AIDA MEMIŠEVIĆ IHTIJAREVIĆ pomoćnica gradonačelnika

e-mail: opcauprava@visoko.gov.ba i aidami@visoko.gov.ba

POSEBNE SLUŽBE:

Služba kabineta gradonačelnika

Stručna služba Gradskog vijeća

Služba interne revizije

Gradska uprava Visoko – broj telefona: 032/732-500;

e-mail: info@visoko.gov.ba.