Hitne službe

Policija  122

Vatrogasna služba  123

Hitna pomoć  124

BH Telecom  1272

 

Važni brojevi Grada Visoko:

Policija (032) 738-555
Vatrogasci (032) 737-500
Dom zdravlja (032) 738-777
Elektrodistribucija (032) 732-400
Hitna pomoć (032) 735-260
Dežurna Apoteka (032) 739-098