Zakoni i regulative

Zakonski okvir za ulaganje na području Općine Visoko

Potencijali i strategija ulaganja

 

Općina Visoko je jedinica lokalne samouprave sa razvijenom infrastrukturom, velikim prostornim resursima i razvojnim mogućnostima, kvalitetnim ljudskim resursima svih profila, kao i mladom populacijom.

Razvoj privrednog sektora općine Visoko bazira se na novim tehnologijama i ekološko prihvatljivim rješenjima, znanju i tradiciji.

Kao najveće prednosti  ulaganja na općini Visoko  potencijalni investitori ističu povoljan geoprometni položaj, kontinuiran razvoj infrastrukture, tradiciju i višegodišnje iskustvo u kožnoj  i prehrambenoj industriji.

Grad, takođe, ima razvijenu industrijsku proizvodnju, poljoprivredu koja je u posljednim godinama  na sve većem nivou, poduzetničku infrastrukturu, te mogućnosti obrazovanja.

Ulagati u općinu Visoko mogu domaća i strana fizička i pravna lica.

Pitanje ulaganja stranih fizičkih i pravnih lica u privredu općine Visoko, kao i općenito ZE-DO kantona regulisano je sljedećim zakonima/odlukama:

   • Zakon o privrednim društvima FBiH („Službene novine FBiH“ broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13)
   • Zakon o politici direktnih stranih ulaganja („Službeni glasnik BiH“ broj 17/98, 13/03, 48/10 i 25/15)
   • Zakon o stranim ulaganjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj 61/01, 50/03)
   • Zakon o privrednim društvima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13)
   • Odluka o uvjetima za otvaranje i rad predstavništava stranih osoba u Federaciji BiH (“Službeni glasnik BiH“ broj 15/03)
   • Zakon o slobodnim zonama FBiH (“Službene novine FBiH” broj 2/95, 37/04 i 43/04)

Status stranog fizičkog ili pravnog lica ima:

   • fizičko lice sa stranim državljanstvom,
   • državljanin BiH koji ima redovno boravište u inostranstvu prije 31.12.1991.g,
   • domaće pravno lice koje je potpuno u vlasništvu stranog ulagača,
   • strano pravno lice sa sjedištem glavne uprave u inostranstvu.