Gradska administracija

Javna uprava ima značajnu ulogu u svakodnevnom životu  građana, te utiče na kvalitetu života i ostvarivanje velikog broja temeljnih prava.

U Gradu Visoko kao jedinici lokalne samouprave organizirana je predstavnička i izvršna vlast. Nositelj izvršne vlasti u Visokom je gradonačelnik koja ima šest pomoćnika koji pružaju podršku gradonačelniku pri donošenju različitih odluka.

Gradonačelnik rukovodi gradskom administracijom i  provodi gradsku politiku i izvršavanje gradskih propisa, te obavljanje poslova koje na Grad prenesu kantonalna i federalna vlast.

Predstavničko tijelo Visokog je Gradsko vijeće koje ima ukupno 25 vijećnika koji zastupaju interese svih građana grada.

U donošenje odluka od lokalnog značenja uključeni su i građeni putem mjesnih zajednica. U Gradu Visoko formirano je ukupno  26 mjesnih zajednica.

Zgrada Grada Visoko

Šalter sala Grada Visoko