Prijava za zbrinjavanje pasa lutalica

Brojevi telefona na koje građani mogu izvršiti prijave za zbrinjavanje pasa lutalica su:

Udruženja građana “Sretna šapa”

Kontakt ososba:

Telefon: 060 32 85 760 Sahmedin Kriještarac