Prijava za zbrinjavanje pasa lutalica

Brojevi telefona na koje građani mogu izvršiti prijave za zbrinjavanje pasa lutalica su:

Udruženja građana “Sretna šapa”

Telefon: 061 608 599 Hana Hadžić, predsjednica Udruženja