Vizija i misija

Vizija

Biti prepoznatljivi kao otvorena sredina visokih vrijednosti, konkuretnskih sposobnosti, inovativnosti i poduzetništva s ciljem stvaranja ambijenta za život i rad svih stanovnika grada uz efikasnu i ekspeditivnu administraciju koja slijedi principe poslovne izvrsnosti.

Misija

Radeći na stvaranju vrijednosti za stanovnike općine Visoko vodimo se principima zakonitosti, transparentosti i efikasnosti. Prepoznajemo potrebe i radimo na strateškom planiranju i realizaciji projekata uvažavajući međunarodne standarde, kvaliteta i zaštite čovjekove okoline s posebnom pažnjom na prostorno planiranje i lokalni ekonomski razvoj uz efikasno upravljanje javnim sektrorom i interaktivan odnos svih zainteresovanih subjekata u lokalnoj zajednici. Naš cilj jeste da grad Visoko bude privlačno mjesto za ugodan i siguran život njenih stanovnika ali i novih generacija.