Osobe s posebnim potrebama

Na području općine, u naselju Dobrinje, nalazi se i dnevni Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama, kapaciteta za 100 korisnika, sa područja općina Visoko, Kakanj, Breza. Objekat je namijenjen

-djeci i mladima sa posebnim potrebama od 7 – 21 godine koja zbog svojih posebnih potreba ne mogu pohađati redovnu školu,

-odraslim osobama sa posebnim potrebama koje zbog vrste ili težine oštećenja nisu mogle biti ili ne mogu ponovo postati aktivne na općem radnom tržištu.

Dnevni Centar nudi usluge odgoja, edukacije, obrazovanja djece sa posebnim potrebama školskog uzrasta kroz grupni rad a prema programu prilagođenom individualnim potrebama korisnika, usluge dnevnog zbrinjavanja, savjetodavne usluge djeci i roditeljima djece sa posebnim potrebama, usluge individualnog  fizikalnog tretmana, individualne govorne terapije i rehabilitacijskog podsticaja, usluge logopeda, i fizioterapeuta.

Adresa: Dobrinje bb

Telefon: +387 32 748 966

Fax: +387 32 748 965

Web:  http://www.societas.ba/

Menager: Dženana Ćerimić

Radno vrijeme: 7:00 – 18:00