Nevladin sektor

Grad Visoko ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama na osnovu Sporazuma između Gradonačelnika i nevladinih/neprofitnih organizacija grada Visoko, broj: 01/1-02-263/06 od 04.11.2006. godine („Službeni glasnik Općine Visoko“ broj9).

Procedura rada je predviđena ISO standardom. Lokalna uprava Budžetom grada kroz grantove planira sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata nevladinih organizacija iz oblasti sporta, kulture i ostalo, a sredstva se dodjeljuju putem Javnog poziva.

Pored nevladinih organizacija iz oblasti kulture i sporta djeluju i ostale nevladine organizacije-udruženja, o kojima možete dobiti informacije na sljedećem linku.