Osobe starije životne dobi

Preko Centra za socijalni rad Visoko ostvaruju se prava na zdravstveno osiguranje, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, smještaj u odgovarajuću Ustanovu, prava na stalnu socijalnu pomoć kao i prava na jednokratnu pomoć.

Pravo na zdravstveno osiguranje imaju žene preko 60 godina kao i muškarci preko 65 godina života ako to pravo ne mogu ostvariti po nekom drugom osnovu.

 

Pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica ostvaruju osobe preko 65 godina kojima je potrebna njega i pomoć drugog lica, ali to mora biti određeno nalazom Instituta za medicinsko vještačenje. Osobe imaju pravo na novčanu naknadu i dodatak za njegu i pomoć od drugog lica I ili II grupe u slucaju da nalaz utvrdi invalidnost više od 90%. Da bi ostvarili prava neophodno je podnijeti zahtijev za ostvarivanje prava na invalidnost i dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica Centru za socijalni rad.

 

Pravo na stalnu novčanu pomoć imaju osobe  ženskog spola preko 60 godina starosti i osobe muškog spola preko 65 godina starosti koji nemaju nikakvih primanja kao niti mogućnost da ih izdržavaju njihovi srodnici po zakonu.

Stare osobe o kojima se nema ko starati i brinuti mogu se smjestiti u odgovarajuću Ustanovu podsredstvom Centra za socijalni rad Visoko. U zavisnosti koliko je osoba u mogućnosti da participira u cijeni smještaja, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku ZE-DO Kantona će snositi troškove.