Obrazovanje

Na prostoru grada Visoko nalazi se jedna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač Grad Visoko i 7 osnovnih i 4 srednje škole čiji je osnivač Ze-do kanton.

Budžetom Grada izdvajaju se sredstva za JU za predškolski odgoj i obrazovanje, dok se kroz druge budžetske stavke finansijski pomažu projekti osnovnih i srednjih škola.

Predškolske ustanove

JU Za predškolski odgoj i obrazovanje

Na području grada Visoko djeluje Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, osnovana odlukom Gradskog vijeća Visoko, radi

a) osiguranja uvjeta za optimalni razvoj svakog djeteta,

b) pomoć roditeljima u brizi za njegu, zaštitu, razvoj, odgoj i opće blagostanje djeteta,

c) dopuna obiteljskog odgoja,

d) ulaganje društva u blagostanje i napredak.

Predškolski odgoj i obrazovanje sastavni je dio odgojno-obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. On je prvi, poseban i specifičan stepen odgojnoobrazovnog sistema koji se bavi odgojem djece predškolske dobi.

Usluge koje JU za predškolski odgoj i obrazovanje nudi su:

Cjelodnevni boravak (od 06:30 – 17:00 sati)

Poludnevni boravak  (od 06:30 – 12:00 sati)

Igraonica  (od 09:00 – 12:00 sati)

Produženi boravak (za djecu školskog uzrasta: od 06:30 – 17:00 sati)

Centar za rani rast i razvoj djece i stručnu pomoć roditeljima je integrirani  dio JU za predškolski odgoj i obrazovanje.

Nastao je saradnjom  „Save the Children“Norway“, Grada Visoko i Ju za predškolski odgoj i obrazovanje, kao vid pomoći roditeljima i djeci predškolskog uzrasta.

Usluge koje pruža Centar za rani razvoj djece su promocija ranog razvoja djece, uključujući zdravlje, prehranu, dobro roditeljstvo, što opet dovodi do dobrih rezultata u školi i uspješno obrazovanje. Važna komponenta u funkcioniranju Centra je pružiti prostor za posjete roditelja, organizovanje radionica za roditelje i djecu. Centar će pružati podršku ranjivim i marginaliziranim porodicama.

Adresa: Donje Rosulje bb

Telefon: +387 32 737 699

Web: http://vrticvisoko.com/

E-mail: obdaniste_visoko@yahoo.com

Direktor: Halima Abdukic

Radno vrijeme: 06:30 – 17:00

Osnovne škole

Na području grada djeluje 7 osnovnih škola:

Osnovna škola „Kulin Ban“ Visoko

Adresa: Gornje Rosulje 1

Telefon: +387 32 465 191

E-mail: os.kulin.ban.visoko@gmail.com 

Direktor: Azra Žolja

Područna škola u Srhinju

Uz saglasnost Ministarstvaza obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK vodi „Školu za obrazovanje odraslih“.

Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Visoko

Adresa: Donja Mahala 42

Telefon: +387 32 465 170

Fax: +387 32 465 172

E-mail: ossbbvisoko@hotmail.com

Direktorica: Mirnesa Bečić

Osnovna škola „Alija Nametak“ Buci

Adresa: Buci 74

Telefon: +387 32 465 173

E-mail: os.anametakbuci@atel.ba

Direktorica: Amina Džafić

Područna škola u Goduši

Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre

Adresa: Donje Moštre Visoko

Telefon: +387 32 465 220

Fax: +387 32 465 221

Web: http://osnovnaskola.tripod.com/index.html

E-mail: mm_baseskija_dm@live.com

Direktor: Uzunalić Jasmina

Područne škole u mjestima Porječani, Radovlje, Orašac, Gornja Zimča.

Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje

Adresa: Dobrinje bb

Telefon: +387 32 465 197

Fax: +387 32 465 211

E-mail: makdizdar@bih.net.ba

Direktor: Tarik Hadžić

Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno

Adresa: Veliko Čajno bb

Telefon: +387 32 465 223

E-mail: osmccvisoko@gmail.com

Direktor: Amra Pajt

Područne škole u naseljima Podvinci i Mali Trnovci

Osnovna škola za muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“

Adresa: Islamovića 6

Telefon: +387 32 465 179

E-mail: somo.asmajlovic@yahoo.com

Direktor: v. d. Mahir Provalić

Područna škola u Brezi

Srednje škole

Na području grada nalaze se četiri srednje škole:

Gimnazija „Visoko“

Adresa: Musala 23

Telefon: +387 32 465 188

Fax: +387 32 465 188

Web: http://www.gimvis.com.ba/

E-mail: gimvis@bih.net.ba

Direktor: Samir Purišević

Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“

Adresa: Ulica Branilaca 24

Telefon: +387 32 465 213

Fax. +387 32 465 216

E-mail: mss.hazimsabanovic@gmail.com

Direktor: Slijepčević Sanela

Franjevačka klasična gimnazija

Adresa: Bosne Srebrene 4

Telefon: +387 32 738 723

Fax: +387 32 738 753

Web: http://www.fraklas-gimnazija.edu.ba/

E-mail:  inujic1@gmail.com

Direktor: fra Ivan Nuić

Medresa „Osman ef. Redžović

Adresa: Čajangrad 69

Telefon: +387 32 745 771

Fax: +387 32 745 770

Web: http://www.medresa.org/

E-mail: info@medresa.org

Direktor: Dženan Handžić

Manifestacija “Dan osnovnih škola”

Aktiv direktora osnovnih škola organizuje manifestaciju pod nazivom “Dan osnovnih škola grada Visoko” koja se održava u mjesecu maju. Cilj projekta je prezentacija najboljih ostvarenja učenika i nastavnika u školskoj godini.

U ovom projektu učestvuju učenici 7 osnovnih škola, nastavnici i direktori, roditelji učenika, saradnici i prijatelji škola, članovi školskih odbora, estradni umjetnici i ostali građani.