Prijava kvara na javnoj rasvjeti

Prijave kvarova na javnoj rasvjeti :

Kod svake prijave potrebno je navesti:

  • Ime i prezime prijavitelja
  • Kontakt telefon prijavitelja
  • Lokaciju kvara (najbližu adresu)