Najava 7.sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 7. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati:

27.05.2021. godine (četvrtak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 14:00 sati sa sljedećim:

D N E V N I    R ED

1. Izvod iz zapisnika sa 6. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko u 2020. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2021. godinu Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2020. godini
   2.1. JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
   2.2. JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko
   2.3. JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko
   2.4. JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko,
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika , predstavnik Grada u Skupštini javnih preduzeća , direktori i predsjednici nadzornih odbora javnih preduzeća
   2.5. Informacija predstavnika Grada Visoko u Skupštini javnih preduzeća o održanim skupštinama javnih preduzeća Grada Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika i predstavnik Grada u Skupštini javnih preduzeća
   2.6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Skupštine JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
   2.7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Skupštine JKP„Gradska groblja“ d.o.o. Visoko
   2.8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Skupštine JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika i predstavnik Grada u Skupštini javnih preduzeća
   2.9. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i imenovanje privremenog Nadzornog odbora
   2.10. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i imenovanje privremenog Nadzornog odbora
   2.11. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i imenovanje privremenog Nadzornog odbora
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika i predstavnik Grada u Skupštini javnih preduzeća

3. Prijedlog akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Grada Visoko za period do 2030. godine
IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

4. Prijedlog odluke o predaji kanalizacione infrastrukture na području lokaliteta Zbilje na upravljanje i korištenje JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

5. Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja naknade za vatrogastvo za privredne subjekte na području Grada Visoko za 2020.godinu
IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika

6. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Visoko
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2021.- 31.03.2021.godine
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

8. Informacija o stanju lokalnih vodovoda, radu vodnih odbora lokalnih vodovoda i Izvještaj o poduzetim aktivnostima povodom analiza voda sa lokalnih vodovoda na području Grada Visoko u 2020.godini
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika, Edina Ahmetović, pomoćnica
Gradonačelnika

9. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje u 2020.godini
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu

10. Vijećnička pitanja i inicijative.

MATERIJAL: https://www.dropbox.com/sh/k7k6c2nint5gs18/AABklqfXeVEGsZoyclceAvO4a?dl=0

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u sali Kulturnog centra Altindag , kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. brKomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za  izbor i imenovanja25.05.2021.god.14:00 sati
2.Komisija za prostorno planiranje,   uređenje i ekologiju25.05.2021.god.14:30 sati
3.Komisija za statut i propise26.05.2021.god.14:00 sati
4.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja26.05.2021.god.15:00 sati