23. redovna sjednica GV Visoko u četvrtak 29.12.2022.godine

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 23. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati:

29.12.2022. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

DNEVNI RED:

 
1.    Izvod iz zapisnika sa 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
2.    Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2023. godinu
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

3.   Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2023. godinu

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

4.  Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih  

     ulaganja viših nivoa vlasti za 2023. godinu

IZVJESTILAC:Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

5.   Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2023. godinu

IZVJESTILAC:Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

6.   Prijedlog programa utroška sredstava za tekuće održavanje na području Grada Visoko za

      2023. godinu

IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

7Prijedlog  zaključka o davanju saglasnosti na Program ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu

     okoline Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko za 2023. godinu

IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

8.   Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2023. godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

9.   Nacrt Odluke o davanju naziva parku „Park Zlatnih ljiljana“

IZVJESTILAC: Edin Lopo, Komisija za odlikovanja

10. Prijedloga akata iz imovinsko-pravne oblasti

  1. Prijedlog odluke o uspostavi prava vlasništva na k.č.br. 1026 KO Visoko
  2. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina

IZVJESTILAC: Sulejman Ismić, šef Odsjeka za imovinsko-pravne poslove

11.  Prijedlog Zaključka o potvrđivanju odluke Skupštine JP “Veterinarska stanica” d.o.o Visoko   

       o imenovanju članova Nadzornog odbora

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

12.   Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

13.   Izvještaj JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko o poduzetim aktivnostima

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

14.  Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/l6315244sut8ptk/AAB0HNfjZKOFx3mhEtptya66a?dl=0