24. redovna sjednica GV Visoko u utorak 31.januara 2023.godine

U Maloj sali Gradske uprave danas je održana redovna sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko. Utvrđen je i termin naredne, 24.redovne sjednice Gradskog vijeća koja će biti održana u utorak 31.01.2023.godine u Velikoj sali Gradske uprave sa početkom od 14:00 sati.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 24. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

1. Izvod iz zapisnika sa 23. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlog odluke o  visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne

         površine stambenog  prostora na području Grada Visoko za 2023.godinu

         IZVJESTILAC: Fadil Mostić, pomoćnik Gradonačelnika

3.      Prijedlog odluke o imenovanju Zdravstvenog savjeta Grada Visoko

         IZVJESTILAC:  Amra Omerbegović, pomoćnica Gradonačelnika

4.      Prijedlog odluke o imenovanju Gradskog pravobranioca

          IZVJESTILAC:  Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko                                

5.       Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku u Skupštini JKP “Gradska groblja”

          d.o.o. Visoko, za razrješenje člana Nadzornog odbora

          IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

6.       Izvještaj o realizaciji  Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2022.godinu

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko                               

7.      Vijećnička pitanja i inicijative