26. redovna sjednica Gradskog vijeća u četvrtak 30.03.2023.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 26. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati:

30.03.2023. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

                                                              D N E V N I    R E D
1.   Izvod iz zapisnika sa 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
2.   Prijedlog  poslovnika Gradskog vijeća Visoko

         IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

3.   Prijedlog odluke o  usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih

      dobara od prirodnih i drugih nesreća   Grada Visoko za period 2023.-2027.godina

    IZVJESTILAC: Edin Smailović,p.o. pomoćnik Gradonačelnika

4.   Prijedlog odluke o  odobravanju  kreditnog zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH

         IZVJESTILAC:  Belma Kravdić-Čengić, šef  Odsjeka  za finansije

5.   Prijedlog  programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku poljoprivredi za

       2023. godinu   

         IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o.pomoćnica Gradonačelnika

6.   Prijedlog odluke o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite na području  Grada Visoko

    IZVJESTILAC: Amra Omerbegović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

7.   Prijedlog odluke o   dodjeli poslovnog prostrora  Udruženju žena “Nismo same“ Visoko

    IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

8.    Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku u Skupštini JKP “Gradska groblja”

        d.o.o. Visoko, za imenovanje člana Nadzornog odbora

          IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

9.   Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnika i o radu   

      gradskih službi uprave u 2022. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih i vanupravnih  

      predmeta u 2022. godini

   IZVJESTILAC: Gradonačelnik i  pomoćnici Gradonačelnika

10. Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2022. godini

   IZVJESTILAC:  Melina Hodžić-Travančić, Gradska pravobraniteljica

11. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu

    IZVJESTILAC: Belma Kravdić-Čengić, šef  Odsjeka  za finansije

12. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Visoko za

       2022. godinu

    IZVJESTILAC: Semić Emir, predsjednik Komisije

13.  Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/geiwv2gbv3sq9pg/AACw1rSPAwq17ArayGuDhrjta?dl=0