27. redovna sjednica GV Visoko u četvrtak 27.aprila

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko  („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/23), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 27. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

27.04.2023. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

                                                              D N E V N I    R ED
        1.  Izvod iz zapisnika sa 26. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

        2.  Izvještaji o radu, sa finansijskim izvještajem, Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za  

            2022.godinu,

             IZVJESTILAC:predsjednici Savjeta mjesnih zajednica i  Alma Bašić,pomoćnica   Gradonačelnika  

       3.  Izvještaji o radu javnih ustanova u 2022. godini, sa planom i programom rada javnih  

       ustanova i finansijskim planom za 2023. godinu

      Izvještaji o radu upravnih  i nadzornih odbora javnih ustanova  u 2022. godini

            3.1. JU Centar za socijalni rad Visoko

            3.2. JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko

            3.3  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

            3.4. JU Gradska biblioteka Visoko

            3.5. JU Dom zdravlja Visoko

            3.6. JU Zavičajni muzej Visoko

            IZVJESTILAC:Amra Omerbegović,p.o.pomoćnica Gradonačelnika, predsjednici

            upravnih i  nadzornih odbora i direktori Javnih ustanova

       4.  4.1.Prijedlog odluke o izmjenama Programa utroška sredstava za tekuće   

            održavanje na  području Grada Visoko   za 2023. godinu

             4.2.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o održavanju putnih

            prijelaza na području Grada Visoko za 2023.godinu

      IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

 5.  Prijedlog odluke o uspostavljanju saradnje i prijateljstva između Općine Silivri u  

      Republici Turskoj i  Grada Visoko

            IZVJESTILAC:  Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

        6.   Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:   

             6.1.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o prenosu prava svojine

            6.2.Prijedlog odluke o diobi suvlasničke zajednice

            6.3.Prijedlog odluke o prodaji nekretnine putem neposredne pogodbe

            IZVJESTILAC: Fadil Mostić , pomoćnik   Gradonačelnika

       7.  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program utvrđivanja lokacija za zauzimanje  

            javnih površina na području Grada Visoko

      IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

        8.  Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku u Skupštini JKP “Visoko

              ” d.o.o. Visoko, za imenovanje Odbora za reviziju

             IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

       9.  Informacija o stanju i poslovanju privrede na području Grada Visoko u 2022.godini i

            utvrđivanju prijedloga   mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim    

            osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja,

      IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

      10. Informacija o  socijalnom stanju stanovništva Grada Visoko u 2022.godini

              IZVJESTILAC: Amra Omerbegović ,p.o. pomoćnica Gradonačelnika i predstavnikJU Centar  za  

             socijalni  rad  Visoko

      11.  Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/n6ntdio7ophbwr2/AAAzwGbbdn-7pIDAn4S-Ahgza?dl=0