Javna rasprava o Nacrtu Zakona o turizmu ZDK

Građanima grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog  vijeća,  javnim preduzećima i javnim ustanovama, privrednim društvima, fizičkim licima koja obavljaju privrednu djelatnost, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za  finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj upućuje javni poziv za:

JAVNU RASPRAVU

o Nacrtu Zakona o turizmu ZE DO kantona

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 42. sjednici održanoj dana 03.02.2022.godine donijela Zaključak broj: 01-02-1722/22 kojim prihvata Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona i upućuje u javnu raspravu u sve općine Zeničko-dobojskog kantona, Grad Zenicu i Grad Visoko.

Shodno donesenom Zaključku, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona otvara javnu raspravu  o Nacrtu zakona o turizmu Zeničko dobojskog kantona u trajanju od 60 dana od dana postavljanja teksta Nacrta zakona na web stranici Kantona.

Pozivamo Vas da svoje obrazloženje, sugestije, primjedbe i prijedloge na tekst Nacrta zakona dostavite na e-mail min.privreda@zdk.ba ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo za privredu Zeničko dobojskog kantona, Kučukovići 2 , 72000 Zenica.

Rok za dostavljanje obrazloženih sugestija, primjedbi i prijedloga na tekst Nacrta zakona je 06.04.2022.godine.

Sve obrazložene prijedloge, sugestije i primjedbe koje budu dostavljene u propisanom roku, na email ili adresu ovog Ministarstva bit će razmotrene i uzete u obzir pri izradi teksta  Prijedloga zakona.

Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona objavljen je dana 04.02.2022. godine na web stranici Zeničko-dobojskog kantona  i isti se može preuzeti na linku : https://www.zdk.ba/component/k2/item/10323-nacrt-zakona-o-turizmu-zenicko-dobojskog-kantona, kao i u Ministarstvu za privredu.