30. redovna sjednica GV Visoko u četvrtak 27.07.2023.godine

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko  („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/23), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

 

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 30. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

 

27.07.2023. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

                                                              D N E V N I    R ED

 

 

  1. Izvod iz zapisnika sa 29. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

 

  1. Prijedlog odluke o izmjenama Budžeta Grada Visoko za 2023.godinu

IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,  pomoćnica Gradonačelnika

 

  1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2023.godinu

IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,  pomoćnica Gradonačelnika

 

  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u

          infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko i  kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za

          2023.godinu

   IZVJESTILAC: Alma Bašić,  pomoćnica Gradonačelnika

 

  1. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2023.godinu

      5.1. Prijedlog  odluke o dodjeli  Povelje Grada Visoko

      5.2. Prijedlog  odluke o dodjeli  Povelje Grada Visoko 

      5.3. Prijedlog  odluke o dodjeli  Povelje Grada Visoko 

      5.4. Prijedlog  odluke o dodjeli  Povelje Grada Visoko za životno djelo 

      5.5. Prijedlog  odluke o dodjeli  Povelje Grada Visoko o proglašenju počasnim građaninom   

             Grada Visoko

IZVJESTILAC:  Fikret Dervišbegović, zamjenik predsjednika Komisije  i Zekija Omerbegović,

sekretar Gradskog vijeća Visoko

 

  1. Prijedlog odluke o uspostavljanju saradnje i prijateljstva između Grada Sakarja u

    Republici Turskoj i  Grada Visoko

          IZVJESTILAC:  Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

 

  1. Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude za kupovinu udjela dva udjeličara  u JP

          “Veterinarska stanica Visoko” d.o.o. Visoko

          IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,  pomoćnica Gradonačelnika

 

       8.  Vijećnička pitanja i inicijative     

Materijal za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/jef7mvlpn4b2aog/AAACBEpy24ybwgu2aSxS4w-ca?dl=0

Stručna Služba Gradskog vijeća Visoko