Javna rasprava o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju

Građanima Grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Stručna služba Gradskog vijeća oglašava i upućuje:

 JAVNI POZIV

ZA JAVNU  RASPRAVU  O NACRTU  ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Zakazuje se javna rasprava o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona u utorak, 05.04.2022.godine u 09.30 sati u sali Gradskog vijeća Visoko u zgradi Gradske uprave Visoko.

Uvid u tekst  Nacrta Zakona o visokom obrazovanju  moguće je izvršiti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.