Javni poziv za izbor najuspješnijih literarnih radova povodom Dana šehida

U povodu Dana šehida – drugi dan Ramazanskog Bajrama, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, u saradnji sa Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca „Visoko ’92 ”, raspisuje : 

J A V N I  P O Z I V

za izbor najuspješnijih literarnih radova „Sjećanje na šehide”, za učenike osnovnih i srednjih škola grada Visoko, za nagradu u 2022.godini

– Teme za literarne radove za učenike osnovnih škola:

1) “Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda”,

2) „Upravo zato što je tako topao, osmijeh je ljepši od bilo kog cvijeta na svijetu”,

3) „Sva priča o junaku prožeta je toplinom i ponosom”.

– Teme za literarne radove za učenike srednjih škola:

  1. „ Njihova prekinuta mladost, ali velika ljubav i hrabrost”
  2. „Da nije bilo vas, ne bi ni nas danas bilo“
  3. „Bosna nam je u amanet ostavljena“

Pozivaju se učenici osnovnih i srednjih škola da literarne radove na zadane teme pošalju u Gradsku upravu Visoko, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, ul. Alije Izetbegovića 12A, Visoko sa naznakom „Prijava za Javni poziv za izbor najuspješnijih literarnih radova „Sjećanje na šehide 2022. godina“

Radove sa imenom i prezimenom učenika, adresom stanovanja, naziv škole koju pohađa i kontakt telefon poslati najkasnije do petka 22.04.2022. godine.

Komisija, koju čine profesori i nastavnici bosanskog jezika i predstavnik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca „Visoko ‘92“, će odabrati tri najuspješnija literarna rada za osnovnu školu i tri najuspješnija literarna rada za srednju školu.