37. redovna sjednica Gradskog vijeća u četvrtak, 28.03.2024. godine

Danas je u maloj sali Gradske uprave Visoko održana sjednica kolegija GV Visoko na kojoj je utvrđen dnevni red i definisan termin 37.redovne sjednice Gradskog vijeća dana 28.03.2024.godine u 14:00 sati. 

 

P R I J E D L O G

 DNEVNOG REDA 37. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

 

1.       Izvod iz zapisnika sa 36. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2.       Prijedlog programa utroška sredstava-podrška biznisu, privrednicima i obrtnicima za

         2024.godinu

         IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

3.      Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu za podršku

         poljoprivredi

         IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

4.      Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu za podršku

         veterinarstvu

         IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

5.      Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta

         Grada Visoko i kapitalnih  ulaganja viših nivoa vlasti za 2024.godinu

          IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

6.       Prijedlog odluke o prodaji službenih vozila u vlasništvu Grada Visoko

IZVJESTILAC: Aida Memišević-Ihtijarević, pomoćnica Gradonačelnika 

7.      Prijedlog  odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća   Visoko  
         saziva 2020 – 2024. godina
         IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

8.       Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika  i članova stalnih

          radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina

          IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

9 .      Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:  

          9.1. Prijedlog  odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi na k.č.   220/2 KO         Dobrinje

          9.2. Prijedlog  odluke o zamjeni  nekretnine k.č.  220/2 KO Dobrinje

IZVJESTILAC:  Fadil Mostić, pomoćnik Gradonačelnika

 10.   Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnika i o radu

         gradskih službi uprave u 2023. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih i vanupravnih  

         predmeta u 2023. godini

IZVJESTILAC: Gradonačelnik Mirza Ganić  i  pomoćnici Gradonačelnika

11.    Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2023. godini

IZVJESTILAC:  Melina Hodžić-Travančić, Gradska pravobraniteljica

12.    Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu

IZVJESTILAC: Belma Kravdić-Čengić, šef  Odsjeka  za finansije

13.    Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Visoko za      2023. godinu

IZVJESTILAC: Semić Emir, predsjednik Komisije

14.    Vijećnička pitanja i inicijative

 

MATERIJAL ZA VIJEĆE