AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE ĆE IPAK IZDVOJITI NOVČANA SREDSTVA ZA GRAD VISOKO

Nakon saznanja da Agencija za vodno područje rijeke Save u 2021.godini nije predvidjela finansijska sredstva za Grad Visoko, gradonačelnik Mirza Ganić danas je u Sarajevu sa direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save Sejadom Delićem razgovarao o postojanju mogućnosti za ulaganje u Grad Visoko i u ovoj godini u cilju nastavka radova na daljem uređenju obala rijeke Bosne.

Direktor Delić je izjavio da u Planu i Finansijskom planu Agencije za vodno područje rijeke Save za 2021.godinu zaista nisu planirana sredstva za potrebe Grada Visoko zbog hitnih intervencija na rijekama Spreča i Usora koje su zahtijevale značajna sredstva, ali je obećao da će zbog dobre dosadašnje saradnje sa Ganićem na kantonalnom nivou, a u svrhu zaštite građana i imovine od poplava, pronaći način da se rebalansom Plana i Finansijskog plana ponovo izdvoje značajna sredstva za Grad Visoko i u 2021.godini.