Anketiranje na području grada Visoko

U periodu od 07. do 28.11.2022.godine (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana), na teritoriji grada Visoko će biti provedeno anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakon o statistici u Federaciji BiH.

Aknetiranje će na području Federacije BiH provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketiranje će se provoditi u većini općina BiH prema odabranom uzorku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije BiH garantuju punu povjerljivost podataka.