Asfaltirana dionica puta u naselju Taukčići, MZ Kula Banjer

Nakon obavljenih svih pripremnih radova, okončano je i asfaltiranje lokalnog puta u naselju Taukčići.  Programom kapitalnih ulaganja Grada Visoko predviđena su sredstva za sanaciju i održavanje ovog lokalnog puta u Mjesnoj zajednici Kula Banjer koji je bio jako oštećen, a dio je bio i makadamski. Ugovorena vrijednost radova na sanaciji i održavanju ovog puta iznosila je 49.963,21 KM sa PDV-om.