Asfaltiranje i sanacija puta u Grajanima

Nakon obavljenih pripremnih radova, podizanja oštećenog asfalta i drugih građevinskih radova, danas je počelo asfaltiranje još jednog puta na području grada Visoko, a u pitanju je put u naselju Grajani.