Asfaltiranje puta na Plješevici

Nakon izvedenih pripremnih radova danas se pristupilo i asfaltiranju najkritičnijeg dijela puta u naselju Plješevica, a stanovnici ovog dijela našeg grada od sada će imati uređen i siguran put do svojih domova i posjeda.