Asfaltiranje puta u naselju Gornja Zimča

Nastavljaju se radovi na sanaciji putne infrastrukture i na asfaltiranju putnih pravaca na području grada Visoko. Nakon pripremnih radova izvršena je sanacija i asfaltiranje puta u naselju Gornja Zimča.