Broj telefona za prijave kvarova na javnoj rasvjeti

Obavještavamo građane da sve kvarove na gradskoj javnoj rasvjeti mogu prijaviti Gradu Visoko, Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke na mobitel broj: 061/361-809, odgovorna osoba Faruk Mušinbegović ili putem telefona 032/732-591.