Danas 4. sjednica Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T
Obavještava se javnost da će se 4. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko
saziv 2020 – 2024 godina održati:

25.02.2021. godine (četvrtak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 14:00 sati
sa sljedećim:

DNEVNI RED

 1. Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko
 2. Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2021.godinu
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika
 3. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2021.godinu
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika
 4. Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko za
  2021.godinu.
  IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika
 5. Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2021godinu
  IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika
 6. Prijedlog programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području Grada Visoko
  za 2021. godinu
  IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika
 7. Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog
  kantona na području Grada Visoko za 2021. godinu
  IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika
 8. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama
  Grada Visoko za mandatni period 2021-2025 godina
  IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika
 9. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora za članove savjeta u
  mjesnim zajednicama Grada Visoko za mandatni period 2021-2025 godina
  IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika
 10. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Urbanističkog projekta „Dahirovac”
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika
 11. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Regulacionog plana „Čekrekčije”
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika
 12. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Urbanističkog projekta Sportsko-
  rekracionog centra „Luka” Visoko
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika
 13. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnih prostora na kojima pravo
  raspolaganja ima Grad Visoko
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika
 14. Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti:
  14.1. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine k.č. 88/3 KO Gračanica,
  14.2. Prijedlog odluke o prestanku statusa dobro u općoj upotrebi k.č. 88/3 KO
  Gračanica
  14.3. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina k.č. 1747/4 i k.č.1746/4 KO Mokronoge
  14.4. Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na nekretnini k.č. 411 KO
  Čekrčići
  14.5. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnina k.č. 78/3
  i k.č. 80 KO Grajani,
  14.6. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 4032
  KO Visoko
  14.7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za izgradnju pješačke staze na
  lokalitetu „Vema” na dijelu nekretnine k.č.1701/1 KO Visoko
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika
 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o održavanju i
  korištenju zemljišta u vlasništvu Grada Visoko
  IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu
 16. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti
  nekretnina
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko
 17. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na
  području Grada Visoko u 2020. godini
  IZVJESTILAC: Elvedin Fišek, komandir Policijske stanice Visoko
 18. Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

MATERIJAL