Danas održani sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica Buci, Gračanica i Topuzovo polje


Gradonačelnik Mirza Ganić sa svojim pomoćnicima i saradnicima, kao i direktorima i predstavnicima JKP „Visoko“, JP „Ekoenergija“, Centra za socijalni rad i Policijske stanice Visoko, održat će u narednim danima sastanke sa predsjednicima i predstavnicima svih mjesnih zajednica sa područja grada Visoko.
Danas su održani sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica Buci, Gračanica i Topuzovo polje. Kako naglašava gradonačelnik Ganić ova praksa bi trebala postati redovna, te da se barem dva puta godišnje organizuju ovakvi sastanci na kojima bi predstavnici mjesnih zajednica upoznali Gradsku upravu Visoko sa problemima i aktuelnostima, a s druge strane bi se stvorila koordinacija i bolja komunikacija između mjesnih zajednica i službi Grada Visoko, ali i javnih ustanova i preduzeća.
Prema riječima članova Savjeta Mjesne zajednice Buci glavni problemi u ovom dijelu Visokog su snabdijevanje vodom u naselju Gorani, čiji stanovnici nemaju vodosnabdijevanje, zatim centralni dio naselja Buci, koji je prema riječima predstavnika ovog dijela grada Visoko, postao ruglo, a trebalo bi da bude centralni dio, koji je reprezentan i uređen. Postoje problemi i sa opterećenjem s javnom rasvjetom u određenim dijelovima, za kanalizacioni sistem većinom postoje projekti, dok je situacija sa gasifikacijom malo složenija, pošto u ovom dijelu ne postoji gasna stanica. Bezbjednost je na zadovoljavajućem nivou, a problemi su prisutni sa saobraćajnom signalizacijom, kao i parkiranjem oko osnovne škole. Gradonačelnik Ganić je zatražio da se pokrene procedura oko izgradnje šehidskog spomen obilježja u Stuparićima, čiju izgradnju će i podržati.
U MZ Gračanica, prema riječima prisutnih članova Savjeta, problem je sa rasvjetom koju nemaju sva naselja ove mjesne zajednice, kao i sa prostorijama mjesne zajednice. Problema ima i sa putnom infrastrukturom u nekim od naselja ovog dijela našeg grada, kao i sa kanalizacijom. Prema riječima gradonačelnika u ovoj godini i narednom periodu planirano je nekoliko značajnih projekata u MZ Gračanica. Potrebno je uraditi projekte javne rasvjete u naseljima u kojima nije postavljena, a tematizirana je i legalizacija objekata u naselju Malo Čajno, te su dogovorene i aktivnosti sa JKP „Visoko“ i JP „Ekoenergija“. Što se tiče kanalizacionog sistema potrebno je objediniti sve postojeće projekte, te da se ovaj problem pokuša riješiti. Iz PS Visoko su istaknuli da većih problema u ovoj mjesnoj zajednici nije bilo, najveći problem je vezan za saobraćaj, pa će tako u narednom periodu biti postavljene trake – usporivači brzine na putnim pravcima. Iz Centra za socijalni rad su istaknuli kako je ovo mjesna zajednica sa možda i najviše individualnih potraživanja i korisnika socijalne pomoći.
Put u Dubravama je najveći problem u Mjesnoj zajednici Topuzovo polje čiju sanaciju prate brojni problemi. U ovoj mjesnoj zajednici su planirana sredstva za asfaltiranje puta u Srhinju, kao i rješavanje rasvjete u dijelu Muhašinovića, gdje postoji i projektna dokumentacija. Pored strateških problema postoji i mnogo drugih otvorenih problema, poput Vasinog potoka, te divljih deponija i problema spaljivanja otpada, što je dijelom u proteklom periodu i riješeno. Za gasifikaciju postoji veći broj zahtjeva i to će također biti rješavano nakon sastanka sa direktorom JP „Visoko Ekoenergija“, vodosnabdijevanje i širenje mreže se nastavlja, a planirano je i daljnje širenje za koje su obezbjeđena grant sredstva EBRD-a. Bezbjedonosna situacija je zadovoljavajuća, a i na području MZ Topuzovo polje postoji mnogo individualnih zahtjeva prema Centru za socijalni rad.
Gradonačelnik je pozvao sve predstavnike mjesnih zajednica da se aktivno uključe prilikom realizacije projekata, te da na terenu prate tok i dinamiku radova.
Sve mjesne zajednice će biti informisane o javnoj rasvjeti koja je u sistemu plaćanja, a uskoro će biti raspisan tender i za održavanje same rasvjete. Gradonačelnik je naglasio i kako će se u budućem periodu pokušati aplicirati na velike, kapitalne projekte, čime bi se umanjilo djelomično rješavanje velikih problema na području grada Visoko i čime bi bili realizovani veliki i vrijedni projekti.
Sekretar Gradskog vijeća Grada Visoko Zekija Omerbegović je informisala predstavnike mjesnih zajednica o usvajanju Statuta Grada Visoko, te pripremu i za usvajanje statuta mjesnih zajednica.
Početkom proljeća planirana je i velika akcija čišćenja kompletnog grada, pa su pozvani i predstavnici mjesnih zajednica da se zajednički sa javnim preduzećima uključe u ovaj projekat uređenja našeg grada.
Sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica bit će nastavljeni i u narednim danima, a planirano je da budu održani sa svih 26 mjesnih zajednica sa područja grada Visoko.