Deveta redovna sjednica Gradskog vijeća u četvrtak 29.07.2021.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 9. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati: 29.07.2021. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati

sa sljedećim:

D N E V N I    R ED

 1. Izvod iz zapisnika sa 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
 2. Nacrt statuta Grada Visoko

  IZVJESTILAC: Emir Džafić predsjednik Komisije  i Zekija Omerbegović, sekretar

  Gradskog vijeća Visoko

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Visoko za 2021.godinu

      3.1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2021.godinu

         IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko   i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2021.godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i  ostali projekti)

  IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

 1. Prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana „Ravne” Visoko

    IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Prijedlog odluke o provođenju regulacionog plana „Ravne” Visoko

         IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Nacrt odluke o usvajanju regulacionog plana „Prijeko KTK” Visoko

    IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Nacrt odluke o provođenju regulacionog plana „Prijeko KTK ” Visoko

         IZVJESTILAC:Nidžara hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna regulacionog plana „Prijeko” Visoko

    IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna regulacionog plana „Prijeko” Visoko

         IZVJESTILAC:Nidžara hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

11.Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko  za 2021.godinu,

  IZVJESTILAC: Edin Lopo predsjednik Komisije  i Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za nadzorne odbore javnih preduzeća i upravne odbore i nadzorne odbore javnih ustanova i visini  plaća za  direktore   javnih preduzeća i javnih ustanova Grada Visoko

         IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Gradskog vijeća na Sporazum o zajedničkom  finansiranju projekta „Uređenje lijeve obale rijeke Bosne i polaganje kolektora otpadnih voda u Visokom” sa Agencijom za vodno područje rijeke Save Sarajevo

      13.1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Visoko za potpisivanje Sporazuma o zajedničkom  finansiranju projekta „Uređenje lijeve obale rijeke Bosne i polaganje kolektora  otpadnih voda u Visokom” sa Agencijom za vodno područje rijeke Save Sarajevo

         IZVJESTILAC:Emir Fejzovićć, pomoćnik Gradonačelnika

 1. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

      14.1  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č.32 i k.č.78/2 KO Gorani

      14.2. Prijedlog zaključka  o izjašnjenju na ponudu MZ Dobrinje za kupovinu k.č.221/2E2 KO   Dobrinje

      14.3  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 857 KO Buci

      14.4  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 855  KO Buci

      14.5  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 849/2 KO Buci

          IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u sali  Gradskog vijeća Visoko, kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

 

 

 

Red. br

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za statut i propise

27.07.2021.god.

14:00 sati

2.

Komisija za prostorno planiranje,   uređenje i ekologiju

27.07.2021.god.

15:00 sati

3.

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

27.07.2021.god.

16:00 sati